Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Ασθενών

Ιωάννα Χατζηελευθερίου, Μαρία Κανή

Περίληψη


Κατά την πορεία των πασχόντων με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ ή AIDS) παρατηρούνται ποικίλες ψυχικές αντιδράσεις που υποδεικνύουν καταστάσεις κλονισμένου ψυχισμού, σχετίζονται με ποικίλα ψυχοκοινωνικά προ-βλήματα και διακρίνονται σε τέσσερις φάσεις: (α) Αρχική κρίση, (β) μεταβατική κατάσταση, (γ) κατάσταση ανεπάρκειας ή αποδοχής και (δ) προετοιμασία για θάνατο. Πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί η συνεργασία και η ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με AIDS, καθώς και της οικογένειάς τους, με επικέντρωση στη διδασκαλία για την αυτοπροστασία τους, την αυτοφροντίδα τους και την προφύλαξη του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της νόσου, εκτός από τα παραπάνω, σημασία έχουν η τήρηση του προγράμματος θεραπείας, η εφαρμογή των αναγκαίων προ-φυλάξεων και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Όλες αυτές οι παράμετροι μπορούν να συμβάλλουν στον έλεγχο και στην υπερνίκηση των αισθημάτων φόβου και αβεβαιότητας και, τελικά, στην καλύτερη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της νόσου.

Λέξεις κλειδιά


AIDS λοίμωξη ΗΙV νοσηλευτική φροντίδα σύνδρομο επίκτητης ανοσο-λογικής ανεπάρκειας ψυχικές διαταραχές ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v54i2.3221

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.