Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Πιλοτική Μελέτη των Γνώσεων των Φοιτητριών Νοσηλευτικής σχετικά με την Αυτοεξέταση Μαστού στη Βόρεια Ελλάδα

Μαρία Λαβδανίτη, Άννα Δελτσίδου, Λαμπρινή Κουρκούτα, Μαρία Αβραμίκα, Δέσποινα Σαπουντζή-Κρέπια

Περίληψη


Εισαγωγή: Η αυτοεξέταση μαστών αποτελεί έναν απλό και οικονομικό τρόπο έγκαιρης ανίχνευσης καρκίνου του μαστού, ο οποίος θεωρείται αποτελεσματικός όταν εκτελείται τακτικά και σωστά. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η πιλοτική διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων φοιτητριών της Νοσηλευτικής για την αυτοεξέταση μαστού. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για πιλοτική περιγραφική μελέτη. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσε δείγμα ευκολίας 56 φοιτητριών του Τμήματος Νοσηλευτικής ενός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Βόρεια Ελλάδα. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα Champion Health Belief Model κατά το διάστημα Οκτωβρίου−Δεκεμβρίου 2008. Το ποσοστό ανταπόκρισης στη μελέτη ήταν 96,5%. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε περιγραφική στατιστική.Αποτελέσματα: Περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες (73,2%) δήλωσαν ότι είχαν πληροφόρηση σχετικά με την αυτοεξέταση μαστού, κυρίως από επίδειξη ιατρού (37,9%). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι φοιτήτριες (96,4%) θεωρούσαν χρήσιμη την εκπαίδευση για αυτοεξέταση μαστού κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ το 57,1% εφάρμοζε αυτοεξέταση μαστού. Από την εξέταση των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου Champion Health Belief Model βρέθηκε ότι τη μεγαλύτερη μέση τιμή για την «αυτοπεποίθηση» παρουσίαζαν οι φοιτήτριες του πρώτου εξαμήνου σπουδών (36,62±5,63) (min 11−max 55), το δεύτερο εξάμηνο σπουδών για τo «κίνητρο υγείας» (27,28±4,57) (min 7−max 35) και για την «ευαισθησία» (14±1,82) (min 5−max 25). Το έβδομο εξάμηνο σπουδών παρουσίαζε τη μεγαλύτερη μέση τιμή για τη «σοβαρότητα» (26±4,98) (min 7−max 35) και για τους «φραγμούς» (18,84±1,83) (min 6−max 30) και, τέλος, για την υποκλίμακα «οφέλη» τα μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών παρουσίαζαν την υψηλότερη μέση τιμή (24±5,47) (min 6−max 30).Συμπεράσματα: Οι φοιτήτριες της Νοσηλευτικής γνωρίζουν για την αυτοεξέταση και τη διενεργούν σε αρκετά υψηλό ποσοστό. Απαιτείται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος και να εφαρμοστούν συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου και των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού.

Λέξεις κλειδιά


γνώσεις νοσηλευτική υτοεξέταση μαστού φοιτητές

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v49i4.1273

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.