Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Η Έννοια της Φροντίδας: Αποτελέσματα από μια Πιλοτική Ερευνητική Εργασία

Euridiki Papastaurou, Georgios Eustathiou, Monika Nikitara, Xaritini Tsagkari, Anastasios Merkouris, Xrusoula Karlou, Alvisa Palese, Marco Tomietto, Zoltan Baloch, Riitta Suhonen, Helena Leino-Kilpi, Darja Jarošovα, Elissavet Patiraki-Kourbani

Περίληψη


.DOI: 10.18780/hjn.v49i4.1271

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.