Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eJournals

Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Περιοδικό Τεύχος Τίτλος
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 1 (2008) Non invasive and real time analysis of skin pigmentation and cutaneous hemoglobin oxygenation: An experimental and theoretical approach Περίληψη   PDF (English)
Eleni Drakaki, Ioannis Sianoudis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 1 (2008) Optimization of the management conditions of malolactic fermentation in red wines of the Nemea region Περίληψη   PDF (English)
Yiannis Paraskevopoulos
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 1 (2008) Coal microscopy as a tool to understand the beneficiation problems of Indian Gondwana coals Περίληψη   PDF (English)
Prakash Singh, A. Naik
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 1 (2008) The effect of inflation on the total preventive maintenance cost of a scheduling model Περίληψη   PDF (English)
S. Oke
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 2 (2008) Remote sensing and GIS application in sustainable development: a case study of the island Zakynthos in Greece Περίληψη   PDF (English)
E. Xarou, M. Stefouli, A. Martinis, O. Mavratza, A. Marmarinos, A. Kabassi
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 2 (2008) Computer aided discrimination between primary and secondary brain tumors on MRI: From 2D to 3D texture analysis Περίληψη   PDF (English)
Pantelis Georgiadis, Dionisis Cavouras, Ioannis Kalantzis, Dimitris Glotsos, Koralia Sifaki, Menelaos Malamas, George Nikiforidis, Ekaterini Solomou
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 2 (2008) Modelling for Land Acquisition for SEZ Περίληψη   PDF (English)
Pranab Dan, Kousik Guhathakurt, Shatadru Gupta
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 3 (2008) Removal of chromium from waste water with the help of microbes: a review Περίληψη   PDF (English)
Asha Singh
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 3 (2008) Biotechnology influence for the production of ethyl alcohol (ethanol) from waste fruites Περίληψη   PDF (English)
Omokaro Obire, Ramesh Putheti, DICK A., Okigbo N.
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 3 (2008) Representation and perceptions of industrial heritage in the higher Technological Education Institute in Greece: an empirical study Περίληψη   PDF (English)
Poluxeni Moira, Spyridon Parthenis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 3 (2008) A stochastic simulation algorithm for analysis of fluorescence recovery after photobleaching kinetics Περίληψη   PDF (English)
Dimitris Glotsos, Spiros Kostopoulos, Dionisis Cavouras
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 3 (2008) Design of Reactive Muffler for Study on the Noise Level and Performance of a Two Cylinder Four Stroke 16 H.P Diesel Engine Περίληψη   PDF (English)
Paritosh Bhattacharya, Rajsekha Panua, Prabir Kumar Bose, Bankim Bihari Ghosh
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 3, Αρ. 3 (2008) Impact of human activities on the abiotic conditions and mycoflora of the water Περίληψη   PDF (English)
Omokaro Obire, W. Barade, Ramesh Putheti, Okigbo N.
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 1 (2009) Dual energy mammography: evaluation of scintillators for X-ray detectors using a signal to noise ratio model Περίληψη   PDF   PDF (English)
Adrianos Toutountzis, Nikolaos Stathonikos, George Fountos, George Νικηφορίδης, Ioannis Kandarakis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 1 (2009) Physicochemical and mycological quality of a drinking water Περίληψη   PDF (English)
Omokaro Obire, W. Barade, Ramesh Putheti
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 1 (2009) Performance of Abelmoschus esculentus L. cv Arka Anamika (IIHR Sel 10) grown in New Alluvail Region of West Bengal, India with different locally available Organic Manures Περίληψη   PDF (English)
Amitava Rakshit
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 1 (2009) Free fall in vacuum: an educational Lab-experiment Περίληψη   PDF (English)
Ioannis Sianoudis, M. Petraki, M. Serris, L. Prelorentzos
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 2 (2009) Arterial pressure changes on cardiac function during hemodialysis Περίληψη   PDF (English)
Dimitrios Chaniotis, Evangelos Papademitriou, Stavroula Galani-Triantaphyllidou, Petros Petropoulos, Frangiskos Chaniotis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 2 (2009) Performance Scaling of Individual SPECint2006 results for Intel Xeon Περίληψη   PDF (English)
Abdul Kareem, R. K. Singh
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 2 (2009) Evaluation of Seismic Mitigation of Embankment Model Περίληψη   PDF (English)
Abdoullah Namdar
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 3 (2009) Nasal Drug delivery in Pharmaceutical and biotechnology: present and future Περίληψη   PDF (English)
Ramesh Putheti, Mahesh Patil, Omokaro Obire
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 3 (2009) Light emission efficiency of GdAlO3:Ce (GAP:Ce) powder screens under X-ray radiography conditions Περίληψη   PDF (English)
Adrianos Toutountzis, Michail Chalaris, Ioannis Valais, Stratos David, Nektarios Kalyvas, Panagiotis Liaparinos, Ioannis Kandarakis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 3 (2009) Performance of Abelmoschus esculentus L. cv Arka Anamika (IIHR Sel 10) grown in New Alluvail Region of West Bengal, India with different locally available Organic Manures Περίληψη   PDF (English)
Amitava Rakshit
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 3 (2009) Teaching the Natural numbers as operators Περίληψη   PDF (English)
Katerina Kapelou
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 4, Αρ. 3 (2009) Principal Component and Cluster Analysis of SPEC CPUint2006 Benchmarks: Input Data set Selection Περίληψη   PDF (English)
Abdul Kareem, R. K. Singh
 
26 - 50 από 4132 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.