Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eJournals

Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Περιοδικό Τεύχος Τίτλος
 
Τεχνολογικά Χρονικά Αρ. 5 (2005): Τεχνολογικά Χρονικά Συμβούλιο ΤΕΙ- επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών Περίληψη   PDF
Συντακτική Επιτροπή
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 1 (2004) A New Strategy for Higher Education Institutions: the deming management method Περίληψη   PDF (English)
Thanos Kriemadis
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 1 (2004) Heritage Tourism, Identity and Advertising of Religious Sites in Greece: towards a conceptualisation framework Περίληψη   PDF (English)
Androniki Kavoura
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 1 (2004) Re-engineering the Business through sales and Operational Planning Περίληψη   PDF (English)
Andreas P. Kakouris, George Polychronopoulos
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 2 (2005) Biographical Research Methodologe the Case of Accounting Academics' Professional Development Περίληψη   PDF (English)
Eleni Tourna- Germanou
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 2 (2005) The Impact of Ansoff's Strategic Management Theory on the Management of Sport Organization Περίληψη   PDF (English)
Thanos Kriemadis, Elena Trifti
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 2 (2005) An Investigation into the Impact of Sex of the Transgressor, Organizational Status and Magnitude of Consequences on the Ethics of Personal Selling Περίληψη   PDF (English)
Petros Tomaras, Jonh Tsalikis, Bruce Seaton
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 2 (2005) The Socio-economic Aspects of the Hellenic Education System: Research Approaches to Monitoring Student Population Socioeconomic Status Περίληψη   PDF (English)
Jonh Bouris
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 2 (2005) Bullying in the Workplace: Current Empirical Findings and Suggestions for Intervention and Future Research Περίληψη   PDF (English)
Stavros P. Kyriakidis, Androniki Kavoura
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 3 (2006) Implementing e-learning in a Multinational Beverage Company in Greece: A Qualitative Research Approach Περίληψη   PDF (English)
Filippos Stamatiadis, Maria Petropoulou
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 3 (2006) Is Encouraging Materialism the "unethical side"’ of Marketing? Περίληψη   PDF (English)
Aikaterini Vassilikopoulou, George Siomkos, Eirini Rigopoulou
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 3 (2006) Tourism Destinations as Playgrounds for the Post-modern Tourist- child: A Semiotic Analysis of a Mykonos-webpage Περίληψη   PDF (English)
Ilias Sofranas
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 4 (2007) Declining Discount Rates and the Evaluation of Public Investments Περίληψη   PDF (English)
K. P. Anagnostopoulos
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 4 (2007) A Theoretical Framework for Implementing Performance Appraisal Περίληψη   PDF (English)
Thanos Kriemadis, Andreas Kotsovos
 
Διοίκηση και Οικονομία Τόμ. 4 (2007) Color Effects in Retailing and E-Tailing Περίληψη   PDF (English)
Emmanouela E. Manganari
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 1, Αρ. 1 (2006) Luminescence efficiency of (Gd2SiO5:Ce) scintillator under x-ray excitation Περίληψη   PDF (English)
Ioannis Valais, Ioannis Kandarakis, Dimitris Nikolopoulos, Ioannis Sianoudis, Nikolaos Dimitropoulos, Dionisis Cavouras, Constantinos Nomicos, George Panayiotakis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 1, Αρ. 2 (2006) The feasibility of using portable X-Ray radiography for the examination of the technology and the condition of a metals collection housed in the Museum of Ancient Messene, Greece Περίληψη   Χωρίς τίτλο (English)
M. Giannoulaki, V. Argyropoulos, Th. Panou, A. Moundrea-Agrafioti, P. Themelis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 1 (2007) Evaluation of Leachate Emissions-MID Auchencarroch Experimental Project Περίληψη   PDF (English)
Telemachus Koliopoulos, Georgia Koliopoulou
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 1 (2007) Investigation of the radiation absorption and light emission properties of a 25 mg/cm2 Lu2SiO5:Ce (LSO) scintillating screen for use in x-ray digital mammography detectors Περίληψη   PDF (English)
Michail Chalaris, Stratos David, Ioannis Valais, Dimitris Nikolopoulos, Ioannis Sianoudis, Constantinos Nomicos, Nikolaos Dimitropoulos, George Panayiotakis, Dionisis Cavouras, Ioannis Kandarakis
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 2 (2007) Orientation of Bi3.2La0.8Ti3O12 Ferroelectric Thin Films with Different Annealing schedules Περίληψη   PDF (English)
Shen Qing
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 2 (2007) Winemaking process engineering: Οn line fermentation monitoring - sensors and equipment Περίληψη   PDF (English)
Elias Nerantzis, P. Tataridis, Ioannis Sianoudis, X. Ziani, E. Tegou
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 3 (2007) Positive constrained iterative deconvolution algorithm applied to three-dimensional images of fluorescence microscopy Περίληψη   PDF (English)
J. Diaz-Zamboni, E. Paravani, N. Vicente, J. Adur, V. Casco
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 3 (2007) Rapid microprapagation of grapevine CV: Agiorgitiko through lateral bud development Περίληψη   PDF (English)
G. Banilas, E. Korkas
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 3 (2007) On the relationship between flow rate, cost and productivity in a recycling plant Περίληψη   PDF (English)
S. Oke
 
e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Τόμ. 2, Αρ. 3 (2007) Continuous production of wine in a tower fermentor using entrapped yeast cells in double layer alginate – chitosan beads Περίληψη   PDF (English)
Panos Drichoutis, Petros Axaopoulos, Maria Liouni
 
1 - 25 από 4132 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.