Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eJournals

Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Agathos, Michail, Laboratory on Digital Libraries and Electronic Publishing, Department of Archive and Library Science, Ionian University, Corfu, Ελλάδα

  • Proceedings IC-ININFO 2011 - Open Access Repositories: self-archiving, metadata, content policies, usage
    Practices of “Local” Repositories of Legally Protected Immovable Monuments - A Global Scheme for ‘Designation – Significance’ Information
    Περίληψη  PDF (English)

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.