Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Τερζούδης, Χρηστός, Παν/μιο Πελοποννήσου

  • Τόμ. 3 (2006) - Άρθρα
    Οι Επιπτώσεις της Ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αποτελεσματική Διοίκηση των Επιχειρήσεων και Οργανισμών
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.