Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Φράγκος, Χρήστος

  • Τόμ. 1 (2004) - Άρθρα
    Επισκόπηοη Νέων Ποσοτικών Μεθόδων και Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή τους στον Κόσμο των Επιχειρήσεων
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.