Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Μπάτος, Παναγιώτης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  • Τόμ. 3 (2006) - Άρθρα
    Ανάλυση Διεθνούς Περιβάλλοντος για την Ανάπτυξη Ελληνικών Εξαγωγών
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.