Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Κούρτης, Παναγιώτης Γ., ΤΕΙ Χαλκίδας

  • Τόμ. 1 (2004) - Άρθρα
    Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων: μια συνθετική προσέγγιση
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 4 (2007) - Άρθρα
    H SWOT ανάλυση: ένα χρήσιμο αλλά όχι αυτοδύναμο εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.