Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Βενετσανοπούλου, Μάρω Γ.

  • Τόμ. 4 (2007) - Άρθρα
    Διερεύνηση του Κρατικού Ενδιαφέροντος αναφορικά με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.