Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Βασιλείου, Κωνσταντίνο Z., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Τόμ. 4 (2007) - Άρθρα
    Μια αναθεώρηση του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας για τη μέτρηση της πρόθεσης αύξησης χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου από τους φοιτητές
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.