Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Τραχανάς, Κωνσταντίνος Δ.

  • Τόμ. 4 (2007) - Άρθρα
    Επιχειρηματικότητα και Οργανωτικές - Διοικητικές Πρωτοβουλίες στην "Ελαίς" από τη σύστασή της μέχρι τη θυγατρικοποίησή της
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.