Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Μπουρής, Ιωάννης Δ.

  • Τόμ. 1 (2004) - Άρθρα
    Εφαρμογή Συναινετικών Προτύπων Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Συστημικής Σχεδίασης Κοινωνικών Συστημάτων
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.