Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ Σερρών

  • Τόμ. 3 (2006) - Άρθρα
    Η Επιστημονική Συζήτηση για την Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της Ανάλυσης Περιεχομένου ως ένα Μεθοδολογικό Εργαλείο Έρευνας της Επικοινωνίας: Τα Όρια Εφαρμογής και η Χρησιμότητα της Μεθόδου
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.