Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Κορρές, Γεώργιος M.

  • Τόμ. 2 (2005) - Άρθρα
    Το Πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής μέσα από τους Αναπτυξιακούς Νόμους
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.