Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Σπαής, Γεώργιος Σ., Πανεπιστημίο Ιωαννίνων

  • Τόμ. 2 (2005) - Άρθρα
    Υπάρχει Ανάγκη Δημιουργίας ενός Θεωρητικού Πλαισίου για την Ερμηνεία των Προτιμήσεων για την Ποιότητα του Γρήγορου Φαγητού
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 4 (2007) - Άρθρα
    Μια αναθεώρηση του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας για τη μέτρηση της πρόθεσης αύξησης χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου από τους φοιτητές
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.