Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Κατσώνη, Βίκυ, ΤΕΙ-Αθήνας

  • Τόμ. 3 (2006) - Άρθρα
    Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Ανάπτυξης των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στη Νησιωτική Ελλάδα μέσω της σχετικής Εκπαίδευσης
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 4 (2007) - Άρθρα
    Οι Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Υψηλής Απόδοσης και η Πληροφορία της Τεχνολογίας.
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.