Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ., Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

  • Τόμ. 1 (2004) - Άρθρα
    Οικογενειακές και Κοινωνικές Επιδράσεις στην Επιχειρηματικότητα των Ελλήνων
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 2 (2005) - Άρθρα
    Πηγές Επιχειρηματικών Ιδεών των Ελλήνων Επιχειρηματιών
    Περίληψη  PDF

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.