Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων: μια συνθετική προσέγγιση

Παναγιώτης Γ. Κούρτης

Περίληψη


Η συνθετική και περιεκτική προσέγγιση στρατηγικού οχεδιασμού έχει αναιμική παρουσία, στην κατά τα άλλα ογκώδη σχετική βιβλιογραφία Αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα που για να είναι γόνιμο θα πρέπει να συνδυάζει αρμονικά ένα πλήρες οπλοστάσιο συμπληρωματικών τεχνικών. Τα εργαλεία αυτά επισκοπούνται και συνδέονται άρρηκτα σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο, που εγκύπτει με ανυποχώρητη εσωτερική συνέπεια και συνοχή, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, του κλάδου, και της επιχείρησης, με τρόπο εναργή, εύληπτο και πειστικό. Περίοπτη θέση στη διαδικασία κατέχουν οι μήτρες και η SWOT ανάλυση, που καταυγάζουν τις συνταγές αρμονικής σύζευξης και ώσμωσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, απόρροια των οποίων είναι η δημιουργία θετικής προστιθέμενης αξίας, ως τελικού κριτή αξιολόγησης της καταλληλότητας της στρατηγικής. Τέλος, το προτει- νόμενο πλαίσιο ανάλυσης σκιαγραφείται προσεκτικά και με φειδώ.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.150

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.