Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εφαρμογή Συναινετικών Προτύπων Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Συστημικής Σχεδίασης Κοινωνικών Συστημάτων

Ιωάννης Δ. Μπουρής

Περίληψη


Στο άρθρο αυτό, αναπτύσσεται η μεθοδολογία αντιμετώπισης πολύπλοκων προβλημάτων μέσω συναινετικών προτύπων ( consensus models) γένεσης, κατηγοριοποίησης, και πολυεπίπεδης δόμησης ιδεών και θέσεων για την άρση παθογόνων καταστάσεων που δυναμιτίζουν την δομή και λειτουργία των κοινωνικών συστημάτων. Εφαρμόζεται, ένα πρότυπο συμμετοχικής μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων που στοχεύει στην υπέρβαση των εμποδίων για την υλοποίηση του οράματος, της αποστολής και των στόχων της κοινωνικής οργάνωσης.
Δεδομένης, της αυξανόμενης πολυπλοκότητας τόσο στα συστατικά μέρη του συστήματος όσο και στην δυναμική αλληλεπίδραση τους, το συμμετοχικό πρότυπο λήψης αποφάσεων του άρθρου μας, αποτελεί απαραίτητη μεθοδολογική προσέγγιση για τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς με τομείς ευθύνης τη σχεδίαση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την αναμηχάνευση (reengineering) οργανώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.149

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.