Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Βιβλιοθήκη Επιχειρήσεων

Μαρία Καζάκη

Περίληψη


Η πληροφόρηση στις επιχειρήσεις βασίζεται στην πληροφόρηση σε επί μέρους τομείς που έχουν σχέση με επιχειρήσεις, βιομηχανία, εμπόριο κ.α.
Η βιβλιοθήκη στις ξενοδοχειακές μονάδες αποτελεί στοιχείο διεύρυνσης των υπηρεσιών τους, αλλά και στοιχείο εκσυγχρονισμού τους. Στόχος τους είναι η βοήθεια των πελατών υπό μορφή παροχής πληροφοριών και βιβλιογραφίας για έρευνα, εργασία ή ψυχαγωγία γενικά και ειδικά στα πλαίσια ημερίδων, συνεδρίων κ.α.
Η καλή λειτουργία της ξενοδοχειακής βιβλιοθήκης απαιτεί την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, βιβλιοθηκονόμου, ο οποίος να διαθέτει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, απαιτείται κάποιο κόστος για τη διοργάνωση του χώρου, για το βασικό υλικό, αλλά κυρίως για την απευθείας σύνδεση με άλλες μονάδες πληροφόρησης και για την διαρκή ανανέωση του υλικού της. Το κοινό ενημερώνεται με ανακοινώσεις, μπροσούρες, δελτία πεπραγμένων κ.ά. Τέλος, η ειδική βιβλιοθήκη των ξενοδοχειακών μονάδων ενισχύει τη βιομηχανία Τουρισμού, ανεβάζει το επίπεδό της, εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της και προωθεί τον πολιτισμό με την έγκυρη πληροφόρηση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων.


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.146

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.