Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Οικογενειακές και Κοινωνικές Επιδράσεις στην Επιχειρηματικότητα των Ελλήνων

Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης

Περίληψη


Στην μελέτη αναλύονται οι διάφορες σημαντικές οικογενειακές και κοινωνικές επιδράσεις που δέχονται οι Έλληνες επιχειρηματίες και ειδικότερα οι νέοι. Επίσης, εξετάζονται οι απόψεις και οι θέσεις τους για τις εν λόγω επιδράσεις όπως και η «στάση» της κοινωνίας για την παραγωγική τους συμβολή.

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v1i0.142

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.