Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Aγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Περικλής Λύτρας
Καθηγητής
ΤΕΙ Αθήνας
Aγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105385200
Φαξ: 2105314878
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: plytras@teiath.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Περικλής Λύτρας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: plytras@teiath.gr

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.